FDI sp. z o.o
ul. Gwiaździsta 62 lok 13/3
(Sky Tower - Biura)
53-413 Wrocław

NIP: 8992857304
REGON: 382480484

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FDI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 lok. 13/3, 53-413 Wrocław (dalej zwana Administratorem).
2. RODO lub GDPR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Administrator.
3. Wysyłając nam swoje zapytanie wyrażają Państwo tym samym zgodę na wykorzystanie podanych danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.
4. Państwa dane osobowe - imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zawarte w treści wiadomości - będą wykorzystywane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na zgłoszone zapytanie, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
5. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem za pomocą email: ado@autorabat24.pl
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem za pomocą email: ado@autorabat24.pl
7. Gdy posiadają Państwo uzasadnione podejrzenie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pełne brzmienie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://www.autorabat24.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych/